Disclaimer

CAMLOG Biotechnologies GmbH (“CAMLOG”) dankt u voor uw interesse in onze onderneming en het bezoeken van onze website. Door deze website te gebruiken gaat u onbeperkt en onverminderd akkoord met de volgende voorwaarden, zoals deze in de disclaimer zijn geformuleerd. Bent u het niet eens of gaat u niet akkoord met de volgende voorwaarden, verlaat dan deze website.

 

 

Inhoud
Het is CAMLOG's doel ervoor zorg te dragen dat de informatie op haar website te allen tijde actueel en correct is. CAMLOG stelt geen enkele garantie met betrekking tot de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. CAMLOG is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van enige aard (bijvoorbeeld directe of indirecte schade of verlies), veroorzaakt door het gebruik of onvermogen tot het gebruiken van enigerlei verstrekte informatie die onvolledig of onjuist is, en/of door het gebruik van de website of het onvermogen tot het gebruiken van de website. Hoewel CAMLOG inspanningen pleegt tot het virusvrij houden van de website, verleent zij geen garantie voor het virusvrij zijn van de website. CAMLOG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enigerlei schade, ontstaan door de installatie van virussen of andere malware op uw computer, software, uitrusting of ander eigendom ten gevolge van uw toegang tot, of enigerlei ander gebruik van de website.
Gelieve er nota van te nemen dat de informatie op deze website uitsluitend is bestemd voor algemene informatieve doeleinden. In het bijzonder is de informatie niet bedoeld als vervanging voor advies van een medicus of andere medische deskundige. Bovendien vormt de informatie geen advies voor medici of andere medische deskundigen met betrekking tot de behandeling van patiënten. Alvorens onze producten te gebruiken of toe te passen, zijn medici of andere Medische deskundigen verplicht, de betreffende instructies voor gebruik op te volgen. Alle offertes zijn niet-bindend en niet-verplichtend. Delen van de pagina's of de publicatie in zijn geheel, alsmede alle offertes en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of in hun geheel door CAMLOG worden verwijderd, zonder dat hiervoor specifieke aankondiging is vereist. In geen geval vormt de informatie op de website een bindende garantie enigerlei aard van de zijde van CAMLOG. Indien delen of afzonderlijke voorwaarden in deze verklaring niet wettelijk of correct blijken te zijn, heeft dit geen uitwerking op de inhoud of de geldigheid van de overige delen.

 

 

 

Verwijzingen en links
De links op de website van CAMLOG zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en de gebruiksvriendelijkheid van de website. CAMLOG is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de toegang, het gebruik van of het onvermogen tot het gebruiken van de websites die aan de website van CAMLOG zijn gekoppeld, d.w.z. de websites waarnaar de website van CAMLOG verwijst of de websites die naar de website van CAMLOG verwijzen. In het bijzonder is CAMLOG noch verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van andere websites, noch voor de juist- of rechtsgeldigheid van hun inhouden. De inhoud van andere websites valt buiten de invloedssfeer van CAMLOG. Indien schade ontstaat door het gebruik van de informatie die op andere websites wordt aangeboden, kan uitsluitend de auteur van de betreffende websites aansprakelijk dragen, niet de auteur van de site met een link naar deze pagina's. Bovendien is CAMLOG niet aansprakelijk voor enigerlei bijdragen of berichten die worden geplaatst door gebruikers op discussiefora, gastboeken of verzendlijsten, die op deze pagina's worden voorzien.

Ten tijde van het plaatsen van de link, hadden de gekoppelde websites geen herkenbaar onwettige inhoud. Mochten bezoekers van de CAMLOG-website twijfels hebben omtrent de toelaatbaarheid van de inhoud van gekoppelde websites, verzoeken wij hen hierover contact met ons op te nemen, zodat wij de gekoppelde website kunnen onderzoeken. CAMLOG heeft geen invloed op de huidige of toekomstige vorm, inhoud of auteurschap van gekoppelde/aangesloten pagina's. CAMLOG is derhalve uitdrukkelijk niet-verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde/aangesloten pagina's, die werd gewijzigd nadat de link werd geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op onze website, alsmede op externe bijdragen aan gastboeken, fora, lijsten met links, verzendlijsten die door CAMLOG worden gecreëerd, evenals op alle soorten van databases waarvan de inhoud door externe geschreven bijdragen kan worden aangepast. Voor enigerlei onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor de schade die ontstaat door het gebruik of misbruik van de informatie die in deze context wordt verstrekt, kan uitsluitend de leverancier van de gekoppelde site aansprakelijk worden gesteld, en niet de leverancier van de site die links naar de betreffende publicatie heeft geplaatst.
CAMLOG heeft geen van de websites van derden, die links naar deze website bevatten, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit soort pagina's die buiten haar eigen website vallen, of enigerlei andere sites die links naar deze website bevatten.

 

 

Auteursrecht, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten
CAMLOG’s websites kunnen informatie bevatten of naar informatie verwijzen die onderhevig is aan auteursrecht, patenten, handelsmerken of overige intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen die in handen zijn van CAMLOG en/of andere partijen. Door het gebruik van deze website verkrijgt u geen licentie voor of recht op dergelijke rechten.
Het is CAMLOG's intentie geweest, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal voor publicatie te gebruiken en, indien dit niet mogelijk is gebleken, het auteursrecht dat op het betreffende object rust, te vermelden.
Auteursrecht voor materiaal dat door CAMLOG is gecreëerd, wordt voorbehouden. Enigerlei duplicatie of gebruik van objecten zoals beelden, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat CAMLOG hiervoor haar toestemming verleent.
 

 

 

 

a perfect fit ™