Kwaliteitsbeheer

Wij voldoen aan internationale standaarden

  • Onze kwaliteit is geen toeval

    ALTATEC GmbH is binnen de CAMLOG-groep verantwoordelijk voor de productie. Het bedrijf is in alle fasen van zijn activiteiten onderworpen aan de voorschriften van het kwaliteitsborgingssysteem volgens EN/ISO 13485. Deze norm legt op gedetailleerde wijze de criteria vast, waaraan de operationele processen van een bedrijf ten aanzien van de volledige kwaliteitsborging moeten voldoen om te worden erkend. Aan medische producten worden hierbij terecht bijzonder hoge eisen gesteld.


    Wat productprestatie en veiligheid voor de patiënt betreft, voldoen onze producten aan de fundamentele eisen die in de Europese wetten en richtlijnen voor medische producten zijn gedefinieerd. ALTATEC GmbH is niet alleen gecertificeerd conform EN/ISO 13485, maar ook conform Richtlijn 93/42 EEG voor medische hulpmiddelen.

    Voor de kwaliteitsborging beschikt ALTATEC GmbH over een ervaren team, dat gedurende alle stadia van de productie productcontroles uitvoert en documenteert. Bij het kwaliteitsbeheer van ALTATEC GmbH zijn uitstekend opgeleide medewerkers werkzaam, die zowel interne als externe audits uitvoeren. Ons kwaliteitsbeheer is niet statisch, maar procesgericht, en de kwaliteitsborging gebeurt prospectief. In langlopende experimenten en met behulp van eigen installaties ter plekke onderzoeken wij onze producten op hun betrouwbaarheid en duurzaamheid.

  • Onze certificaten

a perfect fit ™